Premium Star Card

Regulamin  programu lojalnościowego Premium Star Card 

Organizator 
1. Organizatorem programu jest właściciel sieci pizzeri Star Pizza ( Dawoj S.C. ) 
2. Promocją objęte są wszystkie lokale Star Pizza. 

Zasady 
1.Kartę Premium Star Card można otrzymać wymieniając 10 gwiazdek znajdujących się na pudełkach do pizzy Star Pizza. 
2. Karta upoważnia do realizacji zamówień z rabatem, który można uzyskać tylko przy zamówieniach telefonicznych lub bezpośrednio w lokalu . 
3. Posiadacz karty Premium Star Card otrzymuje 15 % rabat na wszystkie pizze z menu . 
4. O posiadaniu kart Premium Star Card należy zgłosić sprzedawcy podczas składania zamówienia. 
5. Kartę należy podpisać . 
6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami . 

Postanowienie końcowe . 
1. Zgłoszenie do programu lojalnościowego jest jednoznaczne z przyjęciem zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. 
3. Sprawy nieuregulowane w Regulaminie, a dotyczace promocji. rozstrzyga Organizator programu. 
4. Promocja obowiązuje do odwołania.